Aanvraag

Bijdrage aanvragen

Betaalt jouw onderneming/organisatie/vereniging/stichting mee aan het Ondernemersfonds, dan kun je ook een beroep doen op een bijdrage uit het fonds. Iedereen die zakelijke OZB in Heerlen betaalt, betaalt ook mee aan het Ondernemersfonds. Dat zijn dus alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen.

Een individuele ondernemer kan geen aanvraag indienen, het gaat altijd om een collectief. Zie ook onder Wij dagen je uit.

Nadat de aanvraag is binnengekomen, bekijkt onze gebiedsmanager of de aanvraag voldoet aan alle criteria en neemt contact met je op om de aanvraag compleet en gereed te maken voor besluitvorming door het bestuur van Ondernemersfonds Heerlen. Ook voor vragen en hulp staan onze gebiedsmanagers voor je klaar.

Het bestuur vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand. Dus binnen een maand ontvang je uitsluitsel over jullie aanvraag.

Checklist

Om het aanvraagproces soepeler te laten verlopen, loop je alvast onderstaande punten langs en scherp je waar nodig je plan aan. Als je alle vinkjes aan krijgt kun je daarna het aanvraagformulier invullen.  33%
  Is het echt iets wat je samen met andere partijen in je wijk/omgeving gaat doen?
  Zo nee, overleg met je gebiedsmanager of dat voor jouw aanvraag nodig is. Mogelijk kan Ondernemersfonds Heerlen je verder helpen.
  Is het goed voor het economisch klimaat van jouw gebied/wijk in de gemeente Heerlen?
  Is het plan voldoende uitdagend?
  Gebruik de Ondernemend Heerlen Toolbox om jezelf uit te dagen.
  Is je plan en aanvraag compleet?
  Zijn de kosten redelijk, billijk en achteraf te verantwoorden?