07 oktober 2021

Samenwerken voor een sterker ondernemersklimaat

Sinds 2019 bestaat het Ondernemersfonds in Heerlen. Opgericht door en voor lokale ondernemers. Het fonds biedt financiële steun aan de ontwikkeling van ideeën van samenwerkende ondernemers om het ondernemersklimaat en de samenwerking van ondernemers te versterken. Inmiddels heeft het fonds met 521 ondernemers direct en indirect contact gehad. Na twee jaar is het tijd om de balans op te maken. Hoe wordt de samenwerking onder ondernemers in Heerlen ervaren? En waar liggen kansen voor verbetering?

In opdracht van het Ondernemersfond Heerlen, voerde onderzoeksbureau TOP onderzoek recent een klanttevredenheidsonderzoek uit onder deze 521 Heerlense ondernemers. De respons was 49%. Dit vormt een goede basis om uitspraken te kunnen doen over de doelgroep als geheel.

Ongeveer de helft van deelnemers heeft eerder een of meerdere projecten gedaan via het Ondernemersfonds. Over de samenwerking zijn ze zeer tevreden. Dat blijkt ook uit het waarderingscijfer, 74% geeft een cijfer 8 of hoger. Deze groep ondernemers ervaart de samenwerking als prettig en waardeert de duidelijke voorwaarden, het persoonlijke contact en de professionele begeleiding.

Van de ondernemers ziet 80% de voordelen en duidelijke meerwaarde van het fonds. Een aandachtspunt dat ze noemen is meer hulp bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Andere verbeterpunten zijn: meer zichtbaarheid van het Ondernemersfonds in Heerlen en een grotere naamsbekendheid.

Samengevat, zien veel ondernemers in Heerlen de voordelen van samenwerken met het Ondernemersfonds. Ze voelen betrokkenheid bij het realiseren van hun ideeën en worden financieel ondersteund bij het opstarten van nieuwe projecten in de stad.

“Het Ondernemersfonds is ontzettend blij met deze uitkomst en daardoor zeer gemotiveerd om de komende periode verder te werken aan de groei van het fonds en meer ondernemers te stimuleren om samen iets te ondernemen voor de stad. We zijn ervan overtuigd dat de beste ideeën door de ondernemers zelf bedacht worden, maar nog niet iedereen weet dat het ondernemersfonds helpt met de financiering, dit biedt geweldige mogelijkheden voor ondernemersklimaat van de hele stad.

Meer bekendheid van het fonds zal ook de ondernemers aanzetten tot het bedenken van nieuwe mogelijkheden voor onze mooie stad Heerlen.”

We zijn er voor jou en voor de stad,

Samen maken we Heerlen!