Doorontwikkeling bedrijventerrein management 2.0

Welk vraagstuk wordt aangepakt?

Ondernemers(verenigingen) van een groot aantal Heerlense bedrijventerreinen hebben behoefte aan een nieuwe 2.0 aanpak en structuur van bedrijventerreinmanagement om de samenwerking tussen bedrijven te intensiveren. Een betere samenwerking zorgt volgens hen voor meer profijt, voor iedereen.

Hoe ziet dit project eruit?

De ambitie is om niet alleen economische of veiligheidsvraagstukken aan te pakken door het benutten van gezamenlijke inkoopvoordelen of realiseren van camerabewaking op bedrijventerreinen. Maar ook onderwerpen als huisvestings- en uitbreidingsvraagstukken, personeelstekorten, scholing en welzijn, duurzaamheidsvraagstukken, kunnen met de nieuwe aanpak en structuur van bedrijventerreinmanagement (BTM Parkstad Limburg) krachtig en slagvaardig worden aangepakt.

Wie en wanneer?

In 2022 is er intensief samengewerkt tussen ondernemers(verenigingen) van meerdere Heerlense bedrijventerreinen om dit project te realiseren. Daarbij heeft Ondernemersfonds Heerlen een belangrijke financiële bijdrage geleverd.

Wat is het resultaat?

Het project heeft geresulteerd in een nieuwe 2.0 aanpak en structuur van bedrijventerreinmanagement. Met de nieuwe organisatie en structuur wordt niet alleen de interne netwerkeconomie op de bedrijventerreinen benut maar ook effectief en efficiënt samengewerkt met andere partijen zoals overheid, onderzoek en onderwijs.