Welk vraagstuk wordt aangepakt?

Project Ik Doe! sluit aan bij de doelstelling van Ondernemersfonds Heerlen om onze stad bruisend te maken. Het project is ontstaan in samenwerking tussen een aantal creatieve en culturele ondernemers die meer beleving in de binnenstad willen brengen. Ondernemersfonds Heerlen heeft hieraan bijgedragen.

Hoe ziet dit project eruit?

Voor dit project zijn 8 kleurrijke buitenspeelmatten ontworpen als mini-podia voor Heerlens talent. De buitenspeelmatten worden meerdere keren per jaar bij wijze van mini-evenementen op diverse locaties in de binnenstad geplaatst. De evenementen worden tijdig vooraf aangekondigd en gepromoot. Dansers, muzikanten, kunstenaars en andere talenten kunnen zich vooraf opgeven. Tijdens Ik Doe! verzorgen zij optredens op deze mini-podia voor het winkelend publiek en andere bezoekers.

Wie en wanneer?

De eerste editie van Ik Doe! vond plaats op 11 juni 2022 in het centrum van Heerlen. Meerdere edities volgen, waaronder 30 juli 2022.

Wat is het resultaat?

Met uiteenlopende optredens en activiteiten zorgt dit project voor veel gezelligheid en positiviteit in onze stad. Voor muzikanten, dichters en andere kunstenaars is dit een mooie kans om hun talenten te tonen. Veel mensen hebben al genoten van de optredens. Als verlengstuk van de open podia hebben Heerlense street-artists samen met kinderen op het Pancratiusplein krijttekeningen gemaakt als verwijzing naar en promotie van de iKeith Haring expositie in SCHUNCK. Kijk ook op LinkedIn of op de Facebook-pagina Ik ben in Heerlen: WAT NU?! van voor meer informatie en de aankondiging van nieuwe edities.


Foto’s: Jonathan Widdershoven