15 september 2023

Genomineerd: Beveiliger Hoensbroek

Beveiliger Hoensbroek: genomineerd voor de Ondernemersfonds Heerlen Award.

Het tweede genomineerde project is Beveiliger Hoensbroek tijdens openingstijden.

Welk vraagstuk wordt aangepakt?

Het project is ontstaan vanuit Ondernemersvereniging Hoensbroek, vanuit de werkgroep 'schoon, heel en veilig'. Deze werkgroep heeft samen met bewoners en ondernemers gekeken naar de problemen in Hoensbroek centrum. Een van de grootste problemen was het ontbreken van een veilig gevoel voor ondernemer en (winkel)bezoeker. Hierdoor werd dan ook snel gekeken naar particuliere beveiliging in de winkels, tijdens openingstijden.

Hoe ziet het Beveiligingsproject eruit?

Naar aanleiding van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de uitslagen van de enquĂȘtes onder ondernemers en bewoners, is er een start gemaakt met het inzetten van een particuliere beveiliger tijdens winkel-openingstijden in het centrum van Hoensbroek.

De doelen van dit project zijn: Het centrum veiliger maken, ondernemers ondersteunen bij diverse overlast praktijken, zoals hangjongeren en winkeldiefstallen, ondersteunen bij aangiftes en het veiligheidsgevoel bij ondernemers en bezoekers vergroten.

Wat is het resultaat van dit project?

Het project zit nu in een pilotfase. Er zijn een aantal evaluatie momenten geweest. De conclusie kan getrokken worden dat de onrust die er heerste, niet meer aanwezig is, dankzij het rondlopen van de beveiligers. Een andere bevinding is, is dat de problematiek zich niet per se direct oplost, maar vooral verplaatst naar andere tijdstippen, zoals na winkelsluiting. Over het algemeen is de conclusie toch, dat ondernemers en winkelbezoekers zich veiliger voelen en er overdag minder onrust heerst, waardoor het fijner werken en winkelen is.

Over de Ondernemersfonds Heerlen Award

De eerste Ondernemersfonds Heerlen award wordt uitgereikt tijdens de feestavond van Stichting Parkstad Limburg Economy Award (PLEA). Daar waar Stichting PLEA individuele bedrijven in Parkstad wil belonen met een award, wil Ondernemersfonds Heerlen de samenwerking tussen ondernemers belonen. Omdat beide organisaties voor samenwerking en ondernemerschap staan, heeft Ondernemersfonds Heerlen zich verbonden van de feestavond van Stichting PLEA en zal ter plekke de Ondernemersfonds Heerlen Award uitreiken. Meer weten over dit partnerschap? Klik dan hier.

Om samenwerking en ondernemerschap in Heerlen te belonen, wordt dit jaar voor de eerste keer de Ondernemersfonds Heerlen Award uitgereikt. In de periode juni 2022 tot juni 2023 hebben 64 projecten plaatsgevonden. Het bestuur van het Ondernemersfonds heeft criteria opgesteld, waaruit 4 projecten geselecteerd zijn die kans maken op deze award.

De 4 genomineerde projecten zijn:

De uitreiking van de eerste Ondernemersfonds Award vindt plaats op zaterdag 7 oktober, om 19.00 uur bij Poppodium De Nieuwe Nor te Heerlen.