27 september 2023

Genomineerd: Velocity

Velocity: genomineerd voor de Ondernemersfonds Heerlen Award.

Het vierde en laatste genomineerde project voor 2023 is Velocity bedrijventerreinen.

Welk vraagstuk wordt aangepakt?

Veel bedrijventerreinen zijn slecht of zelfs niet voorzien van een openbaar vervoer voorziening. Hierdoor is het soms lastig voor werknemers en andere bezoekers om de daar gehuisveste ondernemingen te bereiken. De Heerlense ondernemers spraken via de ondernemersverenigingen ON12 en IKB de wens uit om te komen tot een zogenaamde ‘last-mile oplossing’ voor de bedrijventerreinen. Door het inzetten van last-mile oplossingen ontstaat er een verbinding tussen de dichtstbijzijnde openbaar vervoer voorziening en het bedrijventerrein.

Hoe ziet het Velocity project eruit?

Omdat het inzetten van deze oplossingen perfect aansluit op de doelstellingen van zowel BTM Parkstad als de Stadsregio Parkstad Limburg met betrekking tot verduurzaming, gezondheid én mobiliteit is BTM Parkstad met deze wens aan de slag gegaan. BTM Parkstad diende een projectplan voor het realiseren van een vijftal E-bike stations van Velocity in bij het Ondernemersfonds Heerlen.

In de Stadsregio Parkstad Limburg zijn al meerdere stations van Velocity te vinden. De regio Aken beschikt daarnaast ook al over ruim 100 stations met ca. 400 fietsen. Het was dan ook een logische keuze om op dit grensoverschrijdende netwerk aan te sluiten.

Wat is het resultaat van dit project?

Op donderdag 10 november 2022 zijn vijf nieuwe Velocity stations, officieel in gebruik genomen op de bedrijventerreinen Emma Heerlen, Trilandis, De Koumen, C-Mill en De Beitel.

BTM Parkstad blijft in overleg met de Stadsregio Parkstad Limburg als het gaat om deze last-mile oplossingen. De inzet is om het netwerk in de toekomst binnen de Stadsregio Parkstad Limburg nog verder uit te breiden. BTM Parkstad en Ondernemersfonds Heerlen hebben daarvoor, met de realisatie van deze vijf stations, al de basis gelegd.

Over de Ondernemersfonds Heerlen Award

De eerste Ondernemersfonds Heerlen award wordt uitgereikt tijdens de feestavond van Stichting Parkstad Limburg Economy Award (PLEA). Daar waar Stichting PLEA individuele bedrijven in Parkstad wil belonen met een award, wil Ondernemersfonds Heerlen de samenwerking tussen ondernemers belonen. Omdat beide organisaties voor samenwerking en ondernemerschap staan, heeft Ondernemersfonds Heerlen zich verbonden van de feestavond van Stichting PLEA en zal ter plekke de Ondernemersfonds Heerlen Award uitreiken. Meer weten over dit partnerschap? Klik dan hier.

Om samenwerking en ondernemerschap in Heerlen te belonen, wordt dit jaar voor de eerste keer de Ondernemersfonds Heerlen Award uitgereikt. In de periode juni 2022 tot juni 2023 hebben 64 projecten plaatsgevonden. Het bestuur van het Ondernemersfonds heeft criteria opgesteld, waaruit 4 projecten geselecteerd zijn die kans maken op deze award.

De 4 genomineerde projecten zijn:

De uitreiking van de eerste Ondernemersfonds Award vindt plaats op zaterdag 7 oktober, om 19.00 uur bij Poppodium De Nieuwe Nor te Heerlen.